På den här sidan ansöker du om ersättning för de matcher som du dömt.
En bekräftelse skickas till din E-postadress när du skickat din ansökan.

Klicka på knappen för aktuella arvoden:
  • Det är föreningens styrelse som ansvarar för att dina uppgifter hanteras på ett sätt som överrensstämmer med GDPR. Uppgifterna kommer att endast att användas för att kunna utbetala din ersättning.

    Mer information om dataskyddsförordningen finns på www.regeringen.se